INFORMACIÓN CURSOS EDUCASUEVIA PARA O MES DE SETEMBRO
Adiantamos información sobre cursos programados por Educasuevia para o mes de Setembro:
"Aplicacións de programacións e unidades didácticas na aula"15 horas Ourense. Datas 12,13 e 15 de Setembro. Matricula20€
.Publicidadecurso.pdf
Modelofichadeinscripcionxeral.doc
"Elaboración de materiais didácticos a partir do conto para o plan de leitura" 10 horas Ourense. Datas 12 e 13 de Setembro. Matricula 20€.
Publicidade curso.pdf
Modelofichadeinscripcionxeral.doc

Aqueles interesados que realizaran a preinscripción enviandoa a suevia21@gmail.com por Orde de inscripción enviaraselle por correo electrónico instrucións sobre os trámites de inscripción.As consultas telefónicas atenderanse a partir do 27 de Agosto.Asemade tense previsto daquí a decembro os seguintes cursos:
"O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións web na aula" 12 horas. Novembro
"Como elaborar un programa para o fomento da convivencia escolar" 12 horas. Novembro
"Elaboración e utilización de recursos didácticos para impartir a relixión na aula" Outubro (Preferencia profesores de relixión)
"Desenvolvementos curriculares da LOE e aplicacións didácticas da Filosofia" Outubro (Preferencia profesores de Filosofia).
Grazas.
No hay ninguna entrada.
No hay ninguna entrada.